Κέντρο Λήψης και Επεξεργασίας Σημάτων

Το Κέντρο λήψης και επεξεργασίας σημάτων – της εταιρείας Kas Security έχει άμεση επέμβαση σε 24 ωρη παρακολούθηση και λήψη σημάτων συναγερμού, άμεση ειδοποίηση του ιδιοκτήτη και της αστυνομίας και άμεση επί τόπου αποστολή συνεργάτη της KAS
SECURITY εκπαιδευμένου στην αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.

Στην ουσία το κέντρο λήψης σημάτων της εταιρείας φύλαξης Kas Security αποτελεί την βασική ραχοκοκαλιά της εταιρείας για να αποτελεί αποτελεσματικό έργο στην φύλαξη και την ασφάλεια. Είναι το κομβικό σημείο λήψης και διαβίβασης όλων των σημάτων και των εντολών , σε χώρο υψηλών προδιαγραφών με την ύπαρξη σύγχρονου τεχνολογικά εξοπλισμού . Η εταιρεία Kas Security επιτυγχάνει με αυτό τον τρόπο την 24ωρη παρακολούθηση της κατάστασης όλων των πελατών της θέλοντας να προβαίνει εγκαίρως σε όλα τα συμβάντα με απόλυτη ασφάλεια.

Comments are closed.

 • ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

  ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 5 “ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΟ” ΠΥΛΑΙΑΣ
  Τ.Κ. 570 01, Τ.Θ. 8009 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΤΗΛ.: 2310 867188, 2310 822791
  FAX: 2313 080 161
  ΚΙΝ.: 6948 787789
  EMAIL: info@kassecurity.gr